Palet # 393 | februari/maart 2018

Van je familie moet je het hebben. Een uitdrukking die het tegenovergestelde betekent. De betekenis is: je kunt niet vaak op je eigen familieleden rekenen. Toch betekent familie in het algemeen dat je een grote band met elkaar hebt, maar die is dus niet vanzelfsprekend en eenduidig. In de kunstwereld zijn familiebanden soms van veel betekenis. Het is een onderwerp met veel facetten en onze medewerkers hebben die onderzocht.

 

In deze Palet o.a.:

 

  • Voor jong talent Milena Naef heeft marmer een persoonlijke betekenis
  • Achter een masker kun je je verbergen, even iemand anders zijn. Aan het maskerproject ‘SOTT’ doen kunstenaars als Anne Forest, Marc Mulders en Jorn van Leeuwen mee
  • Wat bindt familie? Genen, bloed, liefde? Atte Jongstra neemt de Heilige Familie onder de loep
  • Wie beïnvloedde wie? De wisselwerking tussen kunstenaarskoppel Lee Krasner en Jackson Pollock
  • Het verborgen leed achter ‘Drie generaties’ van Charley Toorop
  • Michel van der Laar, bekend van ‘Het geheim van de meester’ komt volgens eigen zeggen uit een restauratiedynastie
     
€ 7,95