07-10-2017 Kunstenaars & alcohol

In vroeger tijden was drinkwater niet altijd betrouwbaar. Zo leze we in contracten die tijdens de Renaissance met schilders werden afgesloten naast honoraria en te gebruiken materialen ook hoeveel bier per dag ter beschikking werd gesteld. Je kunt je voorstellen dat er kunstenaars die meer alcoholica dronken dan nodig om de dorst te lessen.