24-02-2017 De nieuwe Palet ligt in de winkel (of in je brievenbus)!

Drugs en alcohol. Wij denken niet dat het inspirerende en nuttige factoren zijn bij het maken van kunst. Toch worden deze middelen regelmatig in verband gebracht met kunstenaars, al dan niet met betrekking op het werkproces. Schilderen onder invloed levert niet altijd het beste werk op, alhoewel op het moment van maken een grote euforie over het resultaat kan ontstaan. Een dag later komt de kater. Ons thema ‘onder invloed’ kan natuurlijk veel meer betekenen: onder invloed van een kunststroming, een andere kunstenaar of van een bepaald landschap. Ook daar gaan we hier en daar nader op in.